Aansprakelijkheid deelname Ontspanplan

Het Ontspanplan.online streeft ten aanzien van het aanbod naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan het Ontspanplan.online geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.

De gebruiker/abonneehouder van het Ontspanplan.online blijft ten allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat er op enige wijze met zijn of haar gezondheidssituatie verband heeft.

De gebruiker/abonneehouder van het Ontspanplan.online is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie.

De gebruiker/abonneehouder van het Ontspanplan.online is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies/ of aanwijzing een (extra) advies van een arts te consulteren.