PRIVACYVERKLARING
 
Ontspanplan gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website of andere diensten. Persoonsgegevens worden behandeld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
Hieronder lees je hoe Ontspanplan met persoonlijke informatie en cookies omgaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontspanplan verwerkt de persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten
en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens abonneehouder Ontspanplan

  • Aanmelden voor een abonnement
  • Naam (voor- en achternaam)
  • E-mail
  • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Ontspanplan verwerkt je persoonsgegevens wanneer deze gegevens door jou worden ingevoerd. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van een bestelling 
  • Verzenden van informatie over onze diensten en producten en andere promotionele e-mails.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten (lesaanbod) en producten

Gegevens
De door ons gevraagde gegevens worden opgeslagen op onze server, gehost door WordPress. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de beheerder van Ontspanplan, deze zijn niet toegankelijk voor derden.

Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Cookies en Google Analytics
Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies en Google Analytics. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:
-om je voorkeuren te registreren
-om vroegere activiteiten op de site te registreren
-om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Per email: info@ontspanplan.online

Inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar en klachten
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ontspanplan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wanneer je inzage, rectificatie of verwijdering wenst, kun je ons een mail sturen via info@ontspanplan.online.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de site van de AP https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Derden
Gegevens die door gebruikers aan Ontspanplan worden verstrekt worden nooit met derden gedeeld, tenzij daartoe een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd.

Wijzigingen
Ontspanplan behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Ontspanplan neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@ontspanplan.online.

Nog vragen hierover?

Mail je vraag naar: info@ontspanplan.online.

Privacyverklaring juni 2021