Kakasana - Kraaihouding
 
 
Merudandasana -Balanshouding
 
 
Parsvottanasana - Piramidehouding
 
 
Adho Mukha Svanasana - Hondhouding
 
 
Ardha Chandrasana - Wassende maan (achterwaartse buiging)
 
 
Sirsasana - Hoofdstand
 
 
Ardha Matsyendrasana - Torsie
 
 
Meeuwhouding (voorwaartse buiging)
 
 
Parivritti Janu Sirsasana (voorwaartse buiging)
 
 
Kurmasana - Schildpadhouding (voorwaartse buiging)
 
 
Ardha Matsyendrasana - Torsie
 
 
Trikonasana - Driehoekhouding
 
 
Ontspannen met Hatha yoga 1
 
 
Ontspannen met Hatha yoga 1
 
 
Matsyasana - Vishouding (achterwaartse buiging)
 
 
Merudandasana -Balanshouding
 
 
Heupopener met gespreide benen
 
 
Sirsasana - Hoofdstand met variaties
 
 
Sfinx - Cobrahouding (achterwaartse buiging)
 
 
Sarvangasana - Schouderstand (omgekeerde houding)
 
 
Lage plankhouding
 
 
Virabhadrasana II - Heldhouding II
 
 
Ruimte in je hoofd - ochtendles
 
 
Verlicht rugklachten
 
 
Halasana - Ploeghouding (voorwaartse buiging)
 
 
Houthakkershouding
 
 
Ardha Matsyendrasana - Zittende torsie (aangepast)
 
 
Kurmasana - Schildpadhouding (voorwaartse buiging)
 
 
Hellend vlak (achterwaartse buiging)
 
 
Kakasana - Kraaihouding
 
 
Ustrasana - Kameelhouding (achterwaartse buiging)
 
 
Supta Baddha Konasana - Achterwaartse vlinder
 
 
Setu Bandhasana - Brughouding statisch
 
 
Balasana - Kindhouding (voorwaartse buiging)
 
 
Ardha Chandrasana - Wassende maan (achterwaartse buiging)
 
 
Tadasana - Berghouding
 
 
Salabasana - Sprinkhaanhouding (achterwaartse buiging)
 
 
Virabhadrasana I - Heldhouding I
 
 
Vrksasana - Boomhouding
 
 
Malasana - Hurkhouding (met aanpassing)